Obszary Praktyki

Zakres usług

Kancelaria jest gotowa świadczyć usługi w całym zakresie obowiązującego prawa. Jednak zgodnie z tendencją do specjalizacji w obrębie poszczególnych dziedzin prawa, która również na polskim rynku rysuje się coraz wyraźniej, podejmujemy się prowadzenia spraw lub świadczenia obsług w tych obszarach, które w dotychczasowej praktyce kancelarii zostały już z powodzeniem zrealizowane oraz znajdują się w polu zainteresowań naszych prawników. Podstawą współpracy z Klientem jest wzajemne zaufanie stron. To, obok kompetencji zawodowej prawników, ich wiedzy i doświadczenia, warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcia wyznaczonego przez Klienta celu. Pozytywną relację z każdym Klientem budujemy przez osobiste zaangażowanie się prawnika w rozwiązywanie przedstawionych przez Klienta problemów. Wiemy, że kluczowe znaczenie dla rozwiązania wszelkich kwestii prawnych jest zrozumienie biznesowych uwarunkowań oraz założeń zamierzonych przez Klienta przedsięwzięć.

Mamy świadomość, że efektywna ochrona prawna Klienta przed czyhającymi na Niego ryzykami musi odbywać się na wszystkich możliwych polach:
- w relacji Firma-Państwo, wobec zmieniającego się ciągle prawa oraz jego stosowania i interpretacji przez organy Państwa oraz Sądy;
- w relacji Firma i jej Klienci, w kontekście korzystnych i prawidłowo sporządzonych umów, klauzul niedozwolonych;
Wywiad dla Krakowskiego Rynku Nieruchomosci : klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich Kraków kwiecień 2007
- w relacji Firma i jej konkurenci czy kontrahenci, w kontekście czynów nieuczciwej konkurencji;
wreszcie
- w relacji Firma i jej pracownicy, w kontekście ochrony tajemnicy firmy czy klauzul konkurencyjnych.
Taką kompleksową ochronę gwarantujemy, prowadząc bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i rozmowach handlowych z kontrahentami, oraz świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń, zarówno w trybie ugodowym, jak i sądowym. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców kancelaria wypracowuje własne wzory umów czy tez aktów regulujących stosunki wewnętrzne firm.
Zarówno założyciel kancelarii, jak i jego współpracownicy mają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw przed sądami wszystkich instancji.
Wiemy, że reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych wymaga nie tylko wiedzy prawniczej i niezbędnego doświadczenia, ale przede wszystkim osobistych predyspozycji prawnika, które w połączeniu z jego zaangażowaniem przynosi dobre rezultaty. Dlatego zainteresowanie Kancelarii rozstrzygniętą sprawą nie kończy się z chwilą wydania przez Sąd wyroku. Prowadzimy sprawę do momentu zaspokojenia roszczeń Klienta poprzez doprowadzenia do wykonania wyroku. W razie potrzeby Kancelaria reprezentuje Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.
Gdy jest to zgodne z interesem Klienta staramy się sprawy sporne rozwiązywać w drodze mediacji i to zarówno na etapie przedsądowym, jak również z toku postępowań sądowych poprzez zawarcie ugody.

Sukcesja

Kancelarii szczególnie bliska jest problematyka Firm Rodzinnych. Dostrzegamy szczególne potrzeby Firm Rodzinnych i uwarunkowania, w jakich prowadzą działalność.

W obsłudze Firm Rodzinnych kluczowe znaczenie ma problematyka zmiany pokoleniowej. Sukcesja, czyli przysłowiowe przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń to złożony proces, w którym nasza kancelaria towarzyszy Klientom od początku do końca. Wraz z Klientem przygotowujemy szczegółowy plan sukcesji, którego jednym z najważniejszych elementów jest opracowanie planu awaryjnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących właściciela firmy.

Zdajemy sobie również sprawę ze specyficznych potrzeb, jakie mają Klienci – właściciele Firm Rodzinnych. Dlatego obsługa prawna takich Klientów może również obejmować zagadnienia dotyczące spraw majątkowych i ubezpieczeniowych. Pomagamy skutecznie znaleźć odpowiedź na dylemat, towarzyszący często rodzinnym przedsięwzięciom („firma w rodzinie” versus „rodzina w firmie”).

Problematyką sukcesyjną w naszej kancelarii zajmuje się osobiście jej założyciel, radca prawny Paweł Rataj, który w ostatnim czasie aktywnie popularyzuje temat sukcesji, przybliżając go opinii publicznej (w tym przede wszystkim – założycielom i właścicielom Firm Rodzinnych).

W ramach usług prawnych związanych z problematyką sukcesyjną kancelaria współpracuje z Łukaszem Martyńcem, który jest jednym z niekwestionowanych ekspertów i prekursorów tematu sukcesji w Polsce.

Prawo Medyczne


Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych oraz w prowadzeniu spraw odszkodowawczych wynikających z błędów lub zdarzeń medycznych.

Nowe Prawo Medyczne Kraków 2011 PDF

Działalność Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych Kraków 2012

I Kongres Prawa Medycznego Kraków Collegium Novum 2012

Aesculap Akademia – Letnia Szkoła Prawa Medycznego, Nowy Tomyśl czerwiec 2013

Pro bono

Kancelaria świadczy opiekę prawną w ramach formuły Pro Bono nad Fundacją Konkurs Pro Publico Bono oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Kucharzy i Cukierników.

Opieka prawna Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników

Opieka prawna Fundacja Pro Publico Bono

Aukcja na rzecz Fundacji Miedzy Niebem a Ziemią Kraków 2012