Zespół

Paweł Rataj

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Już w czasie studiów interesował się w sposób szczególny problematyką prawa gospodarczego. Aktywny uczestnik w studenckich kołach naukowych. Etatową aplikację sądową odbył w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Egzamin sędziowski w 1993 roku, a radcowski rok później z najwyższymi notami.
Od 1999 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego. Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę przedsiębiorcom, w tym zwłaszcza Firmom Rodzinnym oraz podmiotom leczniczym.
Specjalizuję się w prawie gospodarczym, w ostatnich latach – zwłaszcza w problematyce sukcesji Firm Rodzinnych.
Z powodzeniem występuje w sądach w charakterze pełnomocnika procesowego.  Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, był również członkiem Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Języki: angielski i rosyjski.

Paweł Rataj jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-859.

Paweł Rataj

Michał Orzeł

Jest aplikantem radcowskim II roku, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów interesował się w sposób szczególny materialnym prawem cywilnym, w szczególności jego częścią ogólną i prawem zobowiązań. Przez rok pracował w Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Po ukończeniu studiów podjął współpracę z Kancelarią Paweł Rataj i Współpracownicy.

W kancelarii zajmuje się prawem umów gospodarczych (m.in. umowy o wykonanie prac projektowych, umowy o roboty budowlane) oraz postępowaniami sądowymi wynikłymi na tle tych umów.
Zajmuje się również stałą obsługą prawną firmy działającej w branży farmaceutycznej. Posługuję się językiem angielskim.
Michał Orzeł jest wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr Kr/12191.

Michal Orzel

Dominik Burek

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa pracy na tej samej uczelni.

Ma za sobą szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz prawa zamówień publicznych. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński i The Catholic University of America. W sposób szczególny interesuje się zawodowo prawem zamówień publicznych, prawem medycznym i prawem ochrony środowiska. Ma kilka lat doświadczeń w obsłudze prawnej podmiotów działających w ochronie zdrowia. Posługuje się językiem angielskim.
Dominik Burek jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-2332

Dominik Burek

Monika Kurbiel

Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar jej zainteresowań to prawo medyczne oraz prawo farmaceutyczne w tym zwłaszcza prawo umów na badania kliniczne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora ochrony zdrowia Posługuje się językiem włoskim i angielskim.
Monika Kurbiel jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-1994.

Monika Kurbiel

Alicja Czubak

Jest aplikantką radcowską i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym, prawie medycznym oraz prawie gospodarczym, w tym prawie karnym gospodarczym.
W swojej pracy magisterskiej pisanej pod opieką naukową prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego zajmowała się problematyką przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi i zgłębianie tej problematyki kontynuuje. Posługuję się językiem niemieckim.
Alicja Czubak jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr APL-KR-130045

Alicja Czubak

Jakub Zygucki

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Odbywa seminarium w katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UJ – w trakcie pisania pracy magisterskiej pt. „Umowy krótkiej sprzedaży w świetle nowych rozporządzeń Unii Europejskiej”.
Od początku studiów zaangażowany jest w działalność kół naukowych. W chwili obecnej wiceprzewodniczący sekcji International Business Law TBSP UJ oraz członek sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Był uczestnikiem i organizatorem konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ma na swoim koncie publikacje naukowe. W lipcu 2013 roku nawiązał współpracę z Instytutem Allerhanda, gdzie jako młodszy pracownik naukowy wspomag pracę nad projektami badawczymi.
Jego zakres zainteresowań obejmuje prawo gospodarcze  i handlowe,  prawo rynków kapitałowych, prawo giełdowe, arbitraż międzynarodowy.

Jakub Zygucki

Przemysław Nowak

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; w trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Mainz. Specjalizuje się w prawie karnym (ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej), obszar jego zainteresowań obejmuje również prawo rodzinne i spadkowe. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Tomasz Kisiel

Zabrze

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie ochrony konkurencji, a także prawie zamówień publicznych.
Ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających w ramach grup kapitałowych a także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nr Kt 2772.